Mijn wens? Cultuur, vrijheid, gemeenschapszin en traditie voor iedereen

Erna Koeslag (1971) is getrouwd met ondernemer Jeroen, ze hebben samen het administratiekantoor Adfizi. Cultuur staat voor haar gelijk aan vrijheid, gemeenschapszin en traditie. Het mag allemaal bestaan, mits het niet te dwingend is. Oude ‘dames’ als de muziek- en toneelvereniging moeten zeker hun plek in het dorpslandschap behouden. Realistisch is wel dat de vergrijzing een grote druk op dergelijke tradities legt. Het is daarom te hopen dat jongeren een plek houden in de kernen. De rol van de gemeente in het cultuurbeleid ziet ze als faciliterend en samenwerkend. Een mooi voorbeeld daarvan is het Naoberfonds, de plek waar door inbreng van de bewoners zelf euro’s en netwerk samenkomen om het leefbare landschap in stand te houden.

Draagkracht vanuit eigen kracht

Erna ‘waaide over’ het Overijsselse Markelo naar het Gelderse Gelselaar en woont inmiddels al 26 jaar met veel plezier en trots in deze kleine kern van Berkelland. “Het mooie aan Gelselaar vind ik het warme welkom voor inwoners van buitenaf, zeker als je laat zien, deel te willen nemen aan het sociale leven.”

“Ik besef meer en meer dat iedere kern zijn eigen identiteit en cultuur heeft en deze ook wil behouden

Erna staat bekend als verbindster. Die eigenschap komt zeer van pas bij haar rol als voorzitter van het Platform Berkelland, het collectief van ondernemers, onderwijs en overheid in Berkelland. Sinds de overname van het voorzittersstokje heeft ze zich actief ingezet voor het (bestuurlijk) collectief, Berkelland als één gemeente. Inmiddels komt ze daar iets van terug. “Berkelland als fusiegemeente bestaat uit vier grote en een aantal kleine kernen. Ik besef meer en meer dat iedere kern zijn eigen identiteit en cultuur heeft en deze ook wil behouden. Dit collectivisme vanuit de eigen kern staat gelukkig een collectief denken op punten waar we elkaar nodig hebben, niet in de weg. Er ontstaat aldus draagkracht vanuit eigen kracht. Berkelland springt hier zeer positief bovenuit in vergelijking tot andere fusiegemeenten.”

“Cultuur, vrijheid, gemeenschapszin en traditie voor iedereen, ook jongeren

“Waar Noaberschap nog steeds inhoud heeft”

De sfeer, het activiteitenniveau en de instelling van de dorpsbewoners blijken goed aan te sluiten bij haar karakter en opvattingen en bezorgen haar een meer thuisgevoel dan haar geboortedorp. Al snel ontpopte ze zich tot een van de ‘aanjagers’ van het dorpsleven. Ze was onder meer voorzitter van de dorpsraad, Gelselaars Belang, penningmeester van de toneelvereniging en een van de organisatoren van de vorig jaar gehouden Gelsterse Dorpkwis. “Gelselaar herbergt cultuur en erfgoed in één.

Groot gebleken in de omgang met nieuwe bewoners, waar ze ook vandaan kwamen 

De sfeer is van weleer. Niet voor niets is de kern in 2013 door de provincie tot beschermd dorpsgezicht uitgeroepen. Dat was overigens wel iets waar de inwoners over na moesten denken. Algemeen bestond de angst dat het dorp door de ‘gezichtsbescherming’ stil kwam te liggen voor nieuwe ontwikkelingen. Men ging er pas achterstaan toen bleek dat cultuurhistorie en dynamische ontwikkeling hand in hand konden gaan. Voor mij is het een voorbeelddorp, een plek waar de term Naoberschap nog steeds inhoud heeft. Er is veel vrijwilligersinzet, bijvoorbeeld bij het onderhoud aan de begraafplaats of van het voetbalveld. En ondanks de kleine omvang is het altijd groot gebleken in de opname van en de omgang met nieuwe bewoners, waar ze ook vandaan kwamen. Dat is heel mooi om te zien, het tekent de cultuur binnen het dorp.”

Wat is jouw droom waarmee we Berkelland nóg mooier kunnen maken? Stuur nu jouw verhaal, droom, idee, of reactie in via mijnverhaal@demaandvanberkelland.nl en wie weet sturen we onze razende reporter Rob bij jou langs!

TOEKOMSTDROOM

Alle verhalen krijgen een plekje op deze website én leveren belangrijke informatie voor een gezamenlijke toekomstdroom voor cultuur en erfgoed in Berkelland. 

De Maand van Berkelland is onderdeel van de cultuur- en erfgoedvisie 2020-2030 van de gemeente Berkelland. Op deze manier wil de gemeente inwoners inspraak geven in het vormen van die visie. De Maand van Berkelland werkt voor 100% met Berkellandse ondernemers en zzp’ers.  

Contact: mijnverhaal@maandvanberkelland.nl

Sfeerfoto’s: Achterhoeks Bureau voor Toerisme en JTD Producties

Credits: verhalen Rob Weeber, foto’s Rick Mellink, publicaties Achterhoek Nieuws

TYP HIER UW VERHAAL

Typ hier uw verhaal over Berkelland
Gelieve de verplichte velden in te vullen.
Selecteer uw afbeelding (en) om te uploaden.