Mijn droom? Cultuur moet in alle lagen van de bevolking ‘aangeraakt’ kunnen worden

“Ik hou van de Achterhoek en van het landschap. Dat is het culturele umfeld waarbinnen ik wil wonen. Dat landschap uit mijn jeugd moet zoveel mogelijk onaangetast blijven en tegelijkertijd uitdagend genoeg om mensen te verbinden. Want dat zie ik als hoofddoel van de bevordering van kunst en cultuur, het moet mensen verbinden en aanzetten tot nadenken, de sociale samenleving met al haar lagen moet voorop staan. Die verbinding binnen dat landschap echter vraagt wel reuring, een laagdrempelige diversiteit aan culturele projecten en activiteiten die op samenkomst van mensen gericht is. Cultuur hoort in het landschap en op straat. Daar wordt de kunst naar de mens gebracht en niet andersom.”

Goede voorbeelden van geslaagde cultuur vindt Amber bijvoorbeeld De Zwarte Cross, Reurpop, de lampionnenoptocht in Borculo en het bloemencorso. Maar ook het Liefdespad is voor Amber een geslaagd project dat mensen samenbrengt en uitdaagt. De overeenkomst tussen genoemde evenementen zit vooral in de “dynamiek, de vernieuwing en het laagdrempelige samenzijn” van diverse doelgroepen, waaronder vooral ook de jeugd. “Het bloemencorso van nu bijvoorbeeld is niet meer het corso van toen. Alles draait en beweegt tegenwoordig. Ook leegstaande etalages, een ‘straatplek’ bij uitstek, kunnen tot een kunstplek worden omgetoverd”.

Ambers droom voor de toekomst ligt bij theater, muziek, dans en kunst, cultuur die door alle lagen van de bevolking ‘aangeraakt’ kan worden en die verenigt. “Cultuur is een taal die we allemaal kunnen spreken of kunnen volgen. Maar cultuur moet ook maatschappelijke thema’s hebben als discriminatie, seksualiteit en geaardheid. Ik zie mogelijkheden voor theater in verpleegtehuizen of thuis bij gezinnen die het niet breed hebben”.

“Mijn droom? Cultuur moet in alle lagen van de bevolking ‘aangeraakt’ kunnen worden”

“Cultuur hoort in het landschap en op straat. Daar wordt de kunst naar de mens gebracht en niet andersom”

Amber Hofstede (28) is geboren en getogen in Beltrum en maakt deel uit van de jonge generatie die het liefst in het eigen dorp blijft wonen. Ze sloot haar opleiding Vaktherapie in 2016 af en is sindsdien actief op zoek naar kansen om het theater als cohesiemiddel in de samenleving in te zetten. Al sinds haar jeugd is ze gek op theater, wat haar moeder ooit tot de uitspraak ‘dramaqueen’ verleidde. Ze zat op een Jenaplanschool in Beltrum, een basisschool die bij uitstek ruimte schept voor kunst en cultuur.

Amber is bijgevolg minder gefocust  op zogenaamde ‘statische en afstandelijke cultuur’, zoals beelden in de openbare ruimte, architectuur en exposities achter gesloten deuren. Ze zet een vraagteken bij het voordeel ervan en de toegankelijkheid voor alle sociale lagen. Om de diversiteit van cultuur te bewaken, zou er in haar ogen een centrale organisatie moeten zijn, een organisatie die de cultuur in de breedte bewaakt en bevordert. Een organisatie ook die toeziet op een regelmatige wisseling van cultuuraanbieders bij aanbestedingen. De basisscholen komen er wat bekaaid af en hebben te weinig ruimte voor cultuur in de breedte. Aan muziek wordt aandacht besteed, maar aan theater nauwelijks. Verder pleit ze voor lokaal en regionaal talent. “Er is zo veel talent in dit deel van het land en dat moet bij elkaar gebracht worden. Het landschap is nu nog versnipperd, kunstenaars en creatieve makers zitten ver uit elkaar. Ik wil graag theater maken, maar ik weet niet waar ik voor mijn plannen heen moet of welk netwerk ik moet aanspreken. Dat vind ik een gemis.”

Denk jij er net zo over als Amber? Of mis je iets in haar droom? Laat het ons weten, want zo maken we samen Berkelland nóg mooier! Stuur nu jouw verhaal, droom, idee, of reactie in via mijnverhaal@demaandvanberkelland.nl en wie weet sturen we onze razende reporter Rob bij jou langs!

TOEKOMSTDROOM

Alle verhalen krijgen een plekje op deze website én leveren belangrijke informatie voor een gezamenlijke toekomstdroom voor cultuur en erfgoed in Berkelland. 

De Maand van Berkelland is onderdeel van de cultuur- en erfgoedvisie 2020-2030 van de gemeente Berkelland. Op deze manier wil de gemeente inwoners inspraak geven in het vormen van die visie. De Maand van Berkelland werkt voor 100% met Berkellandse ondernemers en zzp’ers.  

Contact: mijnverhaal@maandvanberkelland.nl

Sfeerfoto’s: Achterhoeks Bureau voor Toerisme en JTD Producties

Credits: verhalen Rob Weeber, foto’s Rick Mellink, publicaties Achterhoek Nieuws

TYP HIER UW VERHAAL

Typ hier uw verhaal over Berkelland
Gelieve de verplichte velden in te vullen.
Selecteer uw afbeelding (en) om te uploaden.